Esperanza blog

Nyerj Egy Házimozit karácsonyra Játékszabályzat

2018.10.10 11:39

Vásárolj 2018 október 10-e és december 10-e között webáruházunkban legalább bruttó 10000 Ft értékben, és nyerd meg ezt a szuper LG házimozit!

Webáruházunkban szuper termékeket találsz a műszaki cikkektől a karácsonyi dekorációig

WEBSHOP

 

„NYERJ EGY HÁZIMOZIT KARÁCSONRA!” REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. A  Nyerj egy házimozit karácsonyra reklámkampány (továbbiakban Játék)szervezője a Bendrobe Hungary Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 2740 Abony, Nagykőrösi út 7, cégjegyzékszám 13-09-193240,

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2018. október 10.-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2018. október 10. 00:00:00 órától 2018. december 18. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt Vásárlások nem vesznek részt a nyereményjátékban

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a https://esperanzabolt.huoldalon legalább Bruttó 10.000Ft értékű rendelést ad le, a webáruházban, rendelése sikeresen fel lett dolgozva, a megrendelt terméket kifizeti és átveszi.

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy Vásárlással vehet részt a vásárlásban.

4.4. A nyereményjáték részvételének a feltétele továbbá, hogy a résztvevő a rendelés leadása előtt a megjegyzés adatbeviteli mezőben egyértelműen jelzi a játékban való részvételi szándékát. (pl. részt veszek a házimozis nyereményjátékban)

4.5 A Résztvevő a nyereményjátékra való jelentkezés által egyértelműsíti, hogy elolvasta és elfogadja a nyereményjáték szabályzatát, és az adatkezelési tájékoztatót.

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes szabályok alapján a játék szabályainak megfelelő Résztvevők között 1db LG HD457 típusú Bluetooth DVD házimozi rendszert  (továbbiakban Nyeremény) sorsol ki. Sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra.

https://esperanzabolt.hu/LG-LHD457-hazimozi-rendszer-5-1-csatorna-330W-Blue

Sorsolás időpontja: 2018. december 19., 14:00 óra

Sorsolás helyszíne:2740 Abony, Nagykőrösi út 7

A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik random számgeneráló programban történő sorsolással.

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 5 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően a Bendrobe Hungary hivatalos Facebook oldalán is bemutatjuk https://www.facebook.com/esperanzabolt.hu/

6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik:

Érvényes személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél.

6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a Weboldalon https://esperanzabolt.hués a Facebook oldalán https://www.facebook.com/esperanzabolt.hu/hozza nyilvánosságra a sorsolást és adategyeztetést követően. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

6.5. A nyeremény átvételére A Szervező központjában 2740 Abony Nagykőrösi út 7. szám alatt van lehetőség az üzlet nyitva tartási ideje alatt. A szervező a Résztvevő kifejezett kérésére nyomon követhető Csomagküldeményként is eljuttatja a Nyertesnek a Nyereményt, ebben az esetben a futárszolgálat díja és a felmerülő csomagolási és fizetési költségek pl. utánvétkezelés teljes egészében a  Nyertest terhelik. A Nyeremény sikertelen kézbesítése esetén a  nyeremény elvész.

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet az esperanzabolt.hu honlapon

 1. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a esperanzabolt.hu  weboldalon kell megjeleníteni.

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.

10.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

10.4. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.

10.5. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg.

10.6. A Résztvevők adatait a mindenkor aktuális Adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük ami feltétel nélkül hozzáférhető az esperanzabolt.hu. weboldalon

 1. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a vásárlás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a pest megyei illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a

https://esperanzabolt.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

12.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a

résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.